Doprava a platba

 

1. PLATOBNÉ PODMIENKY

1.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné riadne a včas, najneskôr pri prevzatí tovaru.

1.2 Kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.globoffice.sk. Ceny sú uvedené vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). Rozhodujúce sú údaje o tovare, vrátane kúpnej ceny v okamihu, kedy kupujúci doručí objednávku predávajúcemu. K cene je pripočítavané dopravné podľa pravidiel stanovených v čl. 7 týchto obchodných podmienok. Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je montáž nábytku ani vynesenie tovaru na poschodie alebo znesenie z poschodia. Tovar sa považuje za doručený zložením pri vchode na dohodnutej dodacej adrese.

1.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a v prípade zmeny cien od dodávateľov tovaru. V prípade zmeny cien od dodávateľov tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a kupujúci je oprávnený do 3 dní od obdržania takého oznámenia odstúpiť od zmluvy.

1.4 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny a dopravného.

1.5 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

1.6 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a dopravné (i) osobne pri prevzatí od pracovníka spoločnosti DPD (na dobierku), (ii) kreditnou kartou, (iii) prevodným príkazom, alebo (iiii) online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron.

 

2. DODACIE LEHOTY A DOPRAVA

2.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v lehote určenej v kúpnej zmluve, uvedenej v potvrdení o akceptácii objednávky (ďalej len „termín dodania tovaru“), pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Tovar doručujeme v pracovných dňoch od 8:00 – 16.00 h. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred termínom dodania tovaru dohodnutým v kúpnej zmluve. Tovar bude zákazníkovi doručený a odovzdaný kuriérom na dodacej adrese uvedenej v objednávke k prvým vchodovým dverám, ak to podmienky dovoľujú. Pri vykládke tovaru môže vodič požadovať súčinnosť zákazníka.

2.2 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.

2.3 Zásielky sú odosielané spoločnosťou DPD. 

Cenník pre vnútroštátnu dopravu:

DPD FIX

do 10 kg    9,90 €

Dobierka

do 1000,-€    1,50 €

EXPORT (Maďarsko, Rakúsko):

DPD classic

do 10 kg   25 €
 

2.4 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky uskutočniť kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník zásielku neprevezme a tento stav písomne nahlási predávajúcemu prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.globoffice.sk v kategórii Služby/ Reklamácie. Ak zákazník zásielku i napriek poškodeniu prevezme, vpíše do prepravného listu poznámku: "Poškodený obal – prevzaté s výhradou. Zákazník si zároveň skontroluje počet balíkov na prepravnom liste so skutočným počtom doručených balíkov, ktoré musia byť identické. Ak sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási písomne prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.globoffice.sk v kategórii Služby/ Reklamácie.

2.5 Pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou DPD sa pripočítava príplatok za prepravné jednej krabice vo výške 6 EUR. Pri objednávke nad 600,- EUR, je dopravné zadarmo. 

Poplatok za zaslanie tovaru na dobierku je 6,- EUR. 

 

PRIHLÁSENIE


Nový zákazník? Vytvorte si účet

Zabudli ste heslo? Zmeniť heslo

Zmeniť heslo


Pamätáte si heslo? Späť na prihlásenie

Registrovať


Máte už u nás účet? Prihláste sa

Menu
Informácie